Budynek gospodarczy do 150 m² powierzchni można budować nie tylko bez pozwolenia, ale także bez zgłoszenia. Przepisy z 3 czerwca 2023 stwarzają takie możliwości!

Jak to wygląda w przepisach?

Ustawa z dnia 9 maja o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o transporcie kolejowym zwalnia z wymogu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę oraz z dokonania zgłoszenia jednokondygnacyjnych budynków gospodarczych i wiaty o prostej konstrukcji, związanych z produkcją rolną, o powierzchni zabudowy do 150 m², przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 6 m i wysokości nie większej niż 7 m, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane.

Kto może zbudować taki budynek?

Wiele osób wykorzysta tą lukę prawną, a na pewno będą powoływać się na tą „dziurę” w prawie budowlanym, nawet przy budowie takiego olbrzymiego budynku gospodarczego 150m2 – (maksymalnie 6x25m). Budynek gospodarczy według opinii ekspertów może wznieść każdy nie tylko rolnik ponieważ w prawie nie jest sprecyzowane pojęcie produkcji rolnej. Posiadasz ogródek? To możesz postawić budynek gospodarczy związany z jego uprawą 🙂 .

Dokumentacja techniczna zamiast projektu budowlanego.

Obowiązujące od 3 czerwca 2023 nowe przepisy prawa budowlanego stanowią ponadto, że w powyższych trzech przypadkach – tam gdzie zamiast decyzji o pozwoleniu na budowę wymagane jest zgłoszenie budowy, zamiast projektu budowlanego była dołączana dokumentacja techniczna. Ma ona zawierać rozwiązania zapewniające nośność i stateczność konstrukcji, bezpieczeństwo ludzi i mienia oraz bezpieczeństwo pożarowe. Przy czym zakres i treść tej dokumentacji powinny być dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych. Ponadto powinna być ona wykonana przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane.

Jaki obiekt to budynek gospodarczy?

Jak można przeczytać w rozporządzeniu ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie przez budynek gospodarczy należy rozumieć budynek przeznaczony do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, narzędzi, sprzętu i płodów rolnych służących mieszkańcom budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego, budynku rekreacji indywidualnej, a także ich otoczenia, a w zabudowie zagrodowej przeznaczony również do przechowywania środków produkcji rolnej i sprzętu oraz płodów rolnych. W zależności od lokalnych przepisów i przeznaczenia, mogą mieć różne wymagania dotyczące budowy, bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska.

Budynek standardowy – dach z ociepleniem 15cm a ścianka 10cm styropianu.

1 – ŚCIANYŚciany mają 10-15cm ocieplenia, i z zewnątrz są otynkowane, dzięki czemu budynek wygląda jak murowany i jest pożądnie ocieplony. Wewnątrz ścianki jest ukryta konstrukcja nośna z drewna klejonego, dzięki czemu konstrukcja budynku jest trwała i bezpieczna – opatentowane rozwiązanie !

Ścianka standardowa

A – pierwszy panel , B – drugi panel

1 – styropian
2 – drewniany szkielet z drewna klejonego
3 – biała blacha
4 – otynkowana blacha ocynkowana

panel-1

2 – KONSTRUKCJA DACHU Dach o konstrukcji drewnianej obliczony w programie PAMIR wytrzyma obciążenie III strefy śniegowej wraz z ewentualną fotowoltaniką. Strop dachu ocieplony jest standardowo 15cm styropianem. Dla bardziej wymagających strop dachu możemy wykonać z większym ociepleniem. Połać dachu wykonana z blachodachówki lub blachotrapezu wraz z pełną obróbką blacharską firmy BLACHOTRAPEZ . Pod połacią dachu montujemy folię paraizolacyjną dla lepszego odprowadzani wilgoci z budynku. W budynku nic się nie skrapla.

3 – WNĘTRZE Wewnątrz ścianki są już wykończone na biało, nie ma dodatkowych kosztów na wykończenia. Gładka biała blacha to standardowe rozwiązanie – pozwala utrzymać na długo wnętrze w czystości i elegancji. Na ścianie można montować różne półki, haki, korytka do instalacji elektrycznej.

4 – RÓŻNE ROZWIĄZANIA WNĘTRZA – Jesteśmy w stanie wykonać każdą aranżację wewnątrz budynku, stosując własne ścianki działowe o grubości 10cm – ścianki działowe są wewnątrz ocieplane 10cm styropianu lub wełną wygłuszającą. Ścianki są wzmacniane konstrukcją drewnianą (nasz patent) i obydwie strony są już wykończone na biało (biała blacha płaska) . Sufit standardowo jest wykończony na biało blachą trapezową T8. Na suficie można montować lampy, instalacje wentylacyjne i inne lekkie rzeczy. Dla bardziej wymagających sufit przygotujemy do montażu zawieszanego sufitu podwieszanego.

5 – OKNA, WYWIETRZNIKI, OTWORY podobnie jak z drzwiami możemy zamontować kupione u nas okna firmy OknaExpress (uwaga: okna które już klient ma nie montujemy). Możemy wykonać wszelkie dodatkowe wymagane elementy budynku wymagane w projekcie stanowiące integralną część budynku. Na przykład wywietrzniki, otwory kominowy (tylko w ścianach) otwory do instalacji gazowej, prądowej itp.

6 – DRZWI – Zazwyczaj montujemy drzwi firmy HÖRMANN ale możemy zamontować każde inne które u nas klient kupi, jest tu pełna dowolność. Klient może zamówić też budynek bez drzwi podając wymiary otworów i zamontować je później we własnym zakresie ( drzwi kupione gdzie indziej przez klienta lub jeżeli klient ma już jakieś drzwi to montażu tych drzwi nie wykonujemy) .

7 – ORYNNOWANIE / OBRÓBKI BLACHARSKIE / INNE – w każdym budynku montujemy orynnowanie firmy GALECO dzięki czemu można zbierać wodę, lub właściwie ją ukierunkować. Obróbki blacharskie wykonane zazwyczaj pod kolor połaci dachowej .

Wypełnij poniżej formularz aby otrzymać wstępną wycenę…

10m
6m
250cm
zaznacz co dodatkowo ma być w wycenie
Klikając wyślij zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych. więcej informacji na stronie www.panelbud.pl/rodo (BUD)